BARNEHAGEFOTOGRAFERING

Vår beste referanse på dette feltet er at vi kan vise til over 2000 fotograferte barn per år med en promille av reklamasjoner. Vi har nesten utelukkende gode tilbakemeldinger fra både barnehageansatte og foreldre. Denne tilliten tar vi ikke for gitt!

Våre fotografer, har et meget godt lag med barn - de mestrer den utfordrende jobben med å få tilliten til barna,
effektiv organisering og en unik evne til å få frem de aller beste uttrykkene.

Vi tilbyr oppsamlingsdager for de som ikke er tilstede på fotograferingsdagen, ved våre lokaler på Ranheim i Trondheim. Slik at alle har mulighet til å få tatt barnehageportrett av sitt barn.


BARNE- OG UNGDOMSSKOLER
Videregående skoler

Vi har fotografert skoler i Trondheim og omegn i mange år.

Vi leverer også skolekatalog om ønskelig.


PRISER OG LØSNINGER

Administrasjonen i barnehage/skole, eventuelt FAU, er beslutningstakere på hvilken løsning som velges.
Vi tilbyr to løsninger;  dette gjelder både skoler og barnehager: forhåndsbestilling eller nettbestilling.

Forhåndsbestilling

Skjema for forhåndsbestilling deles ut i barnehagen/skolen.
Foreldre fyller ut skjema og leverer dette hos barnehagen/skolen.
På fotograferingsdagen fotograferes barn basert på hva foreldre har bestilt.
Barn som ikke har levert skjema eller ikke skal ha portrett vil ikke bli fotografert.
Bildene leveres på barnehagen/skolen med faktura vedlagt til hver enkelt.

Nettbestilling

Dette er den løsningen de aller fleste velger.
Barna fotograferes.
Kort med informasjon om innlogging via nettportal leveres i barnehagen.
Foreldre bestiller og betaler bilder via nettportalen.
Bestilte bilder leveres hos foreldrenes adresse (5 virkedagers leveringstid).

Priser
Prisliste - skolefoto - (PDF)
Prisliste - barnehage - (PDF)


HØGSKOLEFOTOGRAFERING

På høyskolen smir dere utdanningen som er grunnlaget for deres videre karriere, glem ikke ansiktet på medelever og minner fra denne tiden. Et avgangsklassebilde er like mye et trofé som et minne! Vi har i mange år fotografert en stor andel av avgangskull fra universitetene i Trondheim og omegn. Vi vil gjerne vise til vår lange erfaring innenfor akkurat dette feltet når dere overveier oss som deres fotograf.

Vi kan levere et bredt produktutvalg i forbindelse med avgangsklasse-bilde.

Sammensetningsgruppebilde: montasje med bilder av samtlige elever, fornavn og etternavn,
hjemsted og bilde av skolen.
Portretter til hver enkelt elev - utvalg med varierende størrelser
Digital portrettfil
Gruppebilde med skolens navn, linjenavn og år - utvalg med varierende størrelser

Last ned årets tilbud til høyskoler her